پنجشنبه 14 اسفند 1393
مدیرامورخدماتی ورفاهی:واحد رفاهی هر سازمانی نقش مهمی در افزایش انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان و خانواده های آنان دارد، بدین منظورهر سازمانی برای افزایش ...
 ادامه مطلب...
اسطوره بهمن:هزاران سال، تاریخ نوشت و از ما هیچ نگفت. هزاران سال، تاریخ مدح پادشاهان بود و مردمان هیچ نبودند. هزاران سال، تاریخ از فتوحات  ...
 ادامه مطلب...
سامانه فیش حقوقی کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در بستر WEB: همکاران گرامی برای مشاهده فیش حقوق خود به صورت آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 ادامه مطلب...
اخبار و تازه ها