پنجشنبه 3 خرداد 1397

امور خدماتی و رفاهی

هر سازمان با توجه به نقش و جایگاه نیروی انسانی و اهمیت آن در پیشبرد و نیل به اهداف عالیه آن سازمان ، مدیریت ارشد را به این باور میرساند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود سازمان وتوسعه امکانات رفاهی و سازماندهی آن با هدف تقویت روحیه و آسودگی خیال و جلوگیری از فرسودگی های روحی و جسمی کارکنان ، مجموعه خدماتی را در زمینه های رفاهی تعریف و به کارکنان خدوم ارائه کند تا بدین وسیله موجبات رضایت شغلی و عزت نفس کارکنان و خانواده های محترم آنان را بوجود آورد . که این مقوله مهم در مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی با محوریت پرهیز از اسراف و اهتمام به کاهش هزینه های غیر ضروری و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات در دستور کار برنامه های جاری و کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته است شایان ذکر است این مؤسسه در حوزه خدمات رفاهی با داشتن امکاناتی از قبیل تالار پذیرایی ، رستوران ، سالن کنفرانس ، استخر و سونا ، مجموعه ورزشی ، بوفه سلامت ، تهیه و تأمین غذای نیمروز کارکنان ، زائر سرای مشهد مقدس ، مجموعه ویلاهای شمال ،تلاش دارد تا بتواند حداکثر رضایت مندی همکاران محترم گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در جهت استفاده بهینه از این امکانات رفاهی فراهم نماید .