پنجشنبه 3 خرداد 1397

بندر امام خمینی(ره)


موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، با هدف ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر خدمات مدیریتی،خدمات تامین نیروی انسانی و خدمات حجمی دارای واحد سرپرستی در بندر امام خمینی (ره)می باشد که نمونه ای از خدمات قابل ارائه آن به شرح ذیل می باشد:
  1. نظارت و همکاری در انجام اقدامات مربوط به استخدام،دریافت مدارک و تشکیل پرونده و اموراداری مرتبط با کارکنان
  2. تشکیل و به روز رسانی پرونده پرسنلی کارکنان
  3. بررسی و تایید لیست کارکرد پرسنل جهت ارائه به مسئولین ذیربط
  4. انجام اقدامات مربوط به ارسال درخواستهای گواهی کار،اسناد بیمه و غیره و پیگیری انجام آن
  5. همکاری با ادارات کار محل پس از هماهنگی با دفتر مرکزی
  6. انجام اقدامات مربوط به تهیه گزارش از هزینه های انجام شده جهت ارسال به دفتر مرکزی
  7. همکاری در عقد قراردادهای تامین نیرو و حجمی موسسه با شرکت های طرف قرارداد
  8. انجام اقدامات لازم به منظور آشنا کردن افراد جدیدالاستخدام با قوانین و مقررات موسسه
  9. انجام سایر امور محوله در حدود وظایف از طرف مسئولین ذیربط
تلفن :06522522950
نمابر:06522522950