پنجشنبه 3 خرداد 1397
اطلاعيه ها
افزایش کمک هزینه مسکن

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران پیمانکاری تحت پوشش موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی می رساند:

بموجب ابلاغیه شماره 165041 مورخ 1395/08/28 اداره کل روابط کار و جبران خدمت  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  کمک هزینه مسکن از تاریخ 1395/07/01 از مبلغ 200.000 ریال به 400.000 ریال افزایش یافت.
شایان ذکر است مبلغ مذکور و معوقه مربوطه از تاریخ یاد شده در فیش های حقوقی آذر ماه پرداخت و قابل مشاهده بوده و مطابق ابلاغیه فوق الذکر در فیش های حقوقی آتی نیز اعمال خواهد شد.
ايجاد کننده : تاريخ : 1395/10/06
پیوستها