پنجشنبه 3 خرداد 1397
اطلاعيه ها
شرايط اعطاي كارت اعتباري بيمه ملت
« اطلاعيه»

قابل توجه كليه همكاران محترم ستادی و پيمانی گروه کشتيرانی شاغل در تهران:

احتراماً،
حسب موافقت جناب آقاي دكتر سعيدي رياست محترم هلدينگ و مديرعامل شركت جهت بهره‌مندي تمامي كاركنان گروه كشتيراني از تسهيلات كارت اعتباري خريد كالاي بيمه ملت با بيش از 4000 فروشگاه متنوع در سراسر كشور، بدينوسيله كليه كاركنان محترم ستادی و پيمانی گروه کشتيرانی شاغل در تهران كه تمايل به استفاده از اين تسهيلات را دارند از تاريخ 1395/06/14 - 8 صبح الي 12 ظهر به اموراداری و منابع انسانی جناب آقای رحمتی (داخلي 5439) مراجعه و نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند. لازم به ذكر است پس از تكميل فرم‌ها و صدور كارت امكان خريد فراهم خواهد شد.

شرايط اعطاي كارت اعتباري بيمه ملت :
الف) ميزان ارقام اختصاص داده شده به هر گروه از كاركنان
1) كليه كاركنان رسمي و قراردادي شركت‌هاي گروه معادل دو برابر مجموع حكمي ماهانه
2) كليه كاركنان پيمانكاري شركت هاي گروه معادل يك و نيم برابر مجموع حقوق حكمي ماهانه كه درصورت مصرف كارت اعتباري و بازپرداخت 50% اقساط مجدداً كارت‌ها شارژ خواهد شد.
3) سقف اعتباري خريد بندهاي 1 و 2 براي مدت يكسال مي‌باشد.
ب ) ميزان اقساط ماهانه
اقساط ماهيانه كاركنان حداكثر معادل يك چهارم (25%) حقوق حكمي مي‌باشد كه حسب ميزان اقساط تسهيلات ارائه شده از طرف فروشگاه طرف خريد متغير مي‌باشد.
 
اموراداری و منابع انسانی
ايجاد کننده : تاريخ : 1395/06/14
پیوستها