پنجشنبه 3 خرداد 1397
همکار گرامی
اپلیکیشن "خانواده کشتیرانی" متعلق به شما و اعضاء خانواده تان می باشد، مطالب ، فیلم های کوتاه و عکس های جالب و دیدنی تان را برایمان ارسال کنید تا با نام خودتان در این اپلیکیشن انتشاریابد.
فایل این اپلیکیشن را از اینجا دریافت و بر روی گوشی های تلفن همراه خود وخانواده تان نصب کنید تا با ما همیشه و در همه وقت در ارتباط دو سویه باشید.

روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران