OK
موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
title-leftمجموعه های ورزشی title-right
bg-corner

استخردوقلوی مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانیسالن چند منظوره مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی

              

           تهران، لویزان، میدان شهید طجرلو، طجرلوی شرقی، پلاک 63 مجموعه کشتیرانی

           تلفن:باشگاه ورزشی مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی

ورزشگاه چمن(مصنوعی) مجموعه فرهنگی رفاهی ورزشی کشتیرانی


تهران، لویزان، میدان شهید طجرلو، طجرلوی شرقی، پلاک 63 مجموعه کشتیرانی


bg-corner