چهارشنبه 29 شهریور 1396
اطلاعیه > آرشیو - اطلاعيه ها
 
جستجو
همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را
درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره بخشنامه:
تاریخ بخشنامه: / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانشماره بخشنامهتاریخ بخشنامهمشاهده
1 تعطیلی رستوران موسسه در روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 0 1396/06/26 6
2 هدیه سبد تحصیلی و تقدیر از دانش آموزان ممتاز 0 1396/06/26 34
3 تعطیلی رستوران و استخروسونا یاشگاه در روزهای 5،4،3 تیرماه سال 96 0 1396/04/01 56
4 تعطیلی باشگاه برای روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 0 1396/03/22 79
5 تعطیلی باشگاه در مورخ های23 ، 28 ، 30 ، 20 و 1396/03/27 0 1396/03/17 83
6 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/16 و 1396/03/19 0 1396/03/13 74
7 اطلاعیه تعطیلی روزهای شنبه ماه مبارک 0 1396/03/13 96
8 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/08 0 1396/03/07 67
9 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/06 0 1396/03/06 107
10 تغییر محل پذیرایی 0 1396/03/06 144
11 ساعات پذیرایی موسسه در ماه مبارک رمضان 0 1396/03/06 102
12 اطلاعیه نوروز 1396 موسسه 0 1395/12/24 230
13 تعطیلی رستوران بعلت شهادت حضرت زهرا (ع) 0 1395/12/11 120
14 انعکاس موفقیت های علمی و ورزشی فرزندان کارکنان 0 1395/11/23 217
15 تعطیلی به علت ارتحال حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني 0 1395/10/21 228
16 افزایش کمک هزینه مسکن 0 1395/10/06 418
17 استفاده از استخر و سوناي موسسه 0 1395/09/28 309
18 تعطیلی استخر و سونا 0 1395/08/21 189
19 تقدیر از فرزندان ممتاز و دانشجویان 0 1395/06/28 505
20 شرايط اعطاي كارت اعتباري بيمه ملت 0 1395/06/14 585
1 2