چهارشنبه 4 بهمن 1396
اطلاعیه > آرشیو - اطلاعيه ها
 
جستجو
همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را
درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره بخشنامه:
تاریخ بخشنامه: / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانشماره بخشنامهتاریخ بخشنامهمشاهده
1 تعطیلی باشگاه موسسه از ششم تا نهم مهرماه 1396 0 1396/07/05 41
2 تعطیلی رستوران موسسه در روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 0 1396/06/26 46
3 هدیه سبد تحصیلی و تقدیر از دانش آموزان ممتاز 0 1396/06/26 145
4 تعطیلی رستوران و استخروسونا یاشگاه در روزهای 5،4،3 تیرماه سال 96 0 1396/04/01 100
5 تعطیلی باشگاه برای روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 0 1396/03/22 152
6 تعطیلی باشگاه در مورخ های23 ، 28 ، 30 ، 20 و 1396/03/27 0 1396/03/17 121
7 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/16 و 1396/03/19 0 1396/03/13 119
8 اطلاعیه تعطیلی روزهای شنبه ماه مبارک 0 1396/03/13 178
9 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/08 0 1396/03/07 106
10 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/06 0 1396/03/06 194
11 تغییر محل پذیرایی 0 1396/03/06 232
12 ساعات پذیرایی موسسه در ماه مبارک رمضان 0 1396/03/06 153
13 اطلاعیه نوروز 1396 موسسه 0 1395/12/24 313
14 تعطیلی رستوران بعلت شهادت حضرت زهرا (ع) 0 1395/12/11 151
15 انعکاس موفقیت های علمی و ورزشی فرزندان کارکنان 0 1395/11/23 277
16 تعطیلی به علت ارتحال حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني 0 1395/10/21 298
17 افزایش کمک هزینه مسکن 0 1395/10/06 565
18 استفاده از استخر و سوناي موسسه 0 1395/09/28 392
19 تعطیلی استخر و سونا 0 1395/08/21 227
20 تقدیر از فرزندان ممتاز و دانشجویان 0 1395/06/28 597
1 2