پنجشنبه 3 خرداد 1397
اطلاعیه > آرشیو - اطلاعيه ها
 
جستجو
همکارگرامی لطفاجهت جستجو بخشنامه هاقبل از تاریخ91/01/21شماره بخشنامه را
درقسمت عنوان واردنمائید.
عنوان:
شماره بخشنامه:
تاریخ بخشنامه: / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانشماره بخشنامهتاریخ بخشنامهمشاهده
1 اطلاعیه ایثارگران 0 1396/11/24 156
2 تعطیلی باشگاه موسسه از ششم تا نهم مهرماه 1396 0 1396/07/05 120
3 تعطیلی رستوران موسسه در روز چهارشنبه 29 شهریور ماه 96 0 1396/06/26 126
4 هدیه سبد تحصیلی و تقدیر از دانش آموزان ممتاز 0 1396/06/26 235
5 تعطیلی رستوران و استخروسونا یاشگاه در روزهای 5،4،3 تیرماه سال 96 0 1396/04/01 178
6 تعطیلی باشگاه برای روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 0 1396/03/22 263
7 تعطیلی باشگاه در مورخ های23 ، 28 ، 30 ، 20 و 1396/03/27 0 1396/03/17 200
8 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/16 و 1396/03/19 0 1396/03/13 194
9 اطلاعیه تعطیلی روزهای شنبه ماه مبارک 0 1396/03/13 295
10 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/08 0 1396/03/07 176
11 تعطیلی باشگاه در مورخ 1396/03/06 0 1396/03/06 315
12 تغییر محل پذیرایی 0 1396/03/06 354
13 ساعات پذیرایی موسسه در ماه مبارک رمضان 0 1396/03/06 242
14 اطلاعیه نوروز 1396 موسسه 0 1395/12/24 430
15 تعطیلی رستوران بعلت شهادت حضرت زهرا (ع) 0 1395/12/11 225
16 انعکاس موفقیت های علمی و ورزشی فرزندان کارکنان 0 1395/11/23 419
17 تعطیلی به علت ارتحال حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني 0 1395/10/21 411
18 افزایش کمک هزینه مسکن 0 1395/10/06 774
19 استفاده از استخر و سوناي موسسه 0 1395/09/28 507
20 تعطیلی استخر و سونا 0 1395/08/21 308
1 2