پنجشنبه 3 خرداد 1397
صفحه نخست > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
برگزاری دوره بازآموزی سیستم مدیریت کیفیت
برگزاری دوره بازآموزی سیستم مدیریت کیفیت

برگزاری دوره بازآموزیی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ISO10004:2012- وISO10002:2004 در تاریخ های 28 و31 فروردین ماه 1396 توسط مهندس یوسفیان وبا حضور نماینده مدیریت آقای رضایی وصاحبان فرآیندهای اصلی وپشتیبان واعضای کمیته راهبردی منتخب در نظام مدیریت کیفیت در سالن همایش موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی برگزار شد.
این دوره به منظور افزایش بهبود در سیستم های مدیریت کیفیت وپایش فرآیندهای موجود توسط صاحبان فرآیند تشکیل شد که مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
 
    گروه خبري   :   داخلی تاریخ    :   1396/02/11 ساعت:    :   11:49:07
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران